Zorg in de klas regulier of speciaal onderwijs

05-01-2019

Dit prachtige ventje heb ik 4 maanden individueel begeleid in de reguliere kleuterklas. Mooi om te zien hoeveel meerwaarde inclusief onderwijs heeft, benjamin leert veel van zijn klasgenoten leren door imiteren is erg succesvol. Sluit echter het positieve effect voor de klas ook niet uit, deze kleuterklas leert dat niet iedereen hetzelfde is en vooral ook dat niet iedereen op dezelfde manier leert en in het leven staat. Ze leren door Benjamin dat je mag zijn wie je bent hoe uniek dat ook is.  Het gaat volledig natuurlijk  de kleuters spelen  nog veel naast elkaar ipv met elkaar verder in de kleuterklassen richting groep 3 begint dit te veranderen, dan begint de schoolvrienden fase. Dit krijgt op een mooie gelijkwaardige manier vorm, kinderen zijn erg flexibel en passen zich moeiteloos aan elkaar aan. Ik zie vaak dat de rollen dan veranderen waar ze eerst gelijkwaardig samen naast elkaar spelen begint in deze fase al de aanpassing.  Spellen worden door de kinderen zelf vereenvoudigt en regels aangepast om het ook voor kinderen met een ander ontwikkelingsnivo leuk te houden.  Kinderen zorgen voor elkaar als je ze van jongs af aan leert dat nou eenmaal niet iedereen hetzelfde is.  Er blijft dan  sprake van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar en dat is een kostbaar goed in onze maatschappij. Blijft natuurlijk een feit dat inclusief onderwijs niet altijd de beste keus is, kijken naar je kind en wat hij of zij nodig heeft dat is het allerbelangrijkst! 

Ik heb in de afgelopen jaren vele situaties binnen het regulier onderwijs meegemaakt van groep 1 tot groep 8!!! waar kinderen met een beperking een goede plek vonden binnen het reguliere onderwijs! en dat is MOOI! 

ook in het speciale onderwijs heb ik begeleiding geboden, hier gaat het vaak om verpleegkundige zorg of kinderen met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag.