En zo kan het ook

21-11-2019

Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden en met en zonder beperkingen samen spelen, werken en leren. Op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders hebben uitgekozen, dezelfde school waar ze heen zouden gaan als ze geen handicap hadden. Inclusief onderwijs lijkt een beetje op het huidige reguliere of passende onderwijs, maar dan open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale ontwikkeling. (bron:www.in1school.nl)

Kijk dat is een mooi streven! haalbaar??? dat is denk ik per situatie verschillend. De pretletter op deze foto is een schoolvoorbeeld van hoe mooi inclusief onderwijs kan zijn als alle partijen goed samen werken. Dit meisje heet Kyara en is 10 jaar, ze heeft het syndroom van down maar ziet dat zelf niet zo. "nee hoor ik ben gewoon normaal, mischien een ietsiepietsie klein beetje gehandicapt ( gelijktijdig maakt ze het verklein gebaar tussen wijsvinger en duim). En weet je Kyara heeft gelijk, het syndroom van down is normaal, niet standaard maar wel normaal! 

Normaal & definitie: Normaal is datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste mensen doen. Het wijkt niet af van de gangbare praktijk. Wat precies als normaal gedefinieerd wordt hangt dus af van de omstandigheden en is vaak cultuurgebonden. Zo simpel is het dus, accepteren zorgt voor normalisatie. 

Kyara gaat naar de Toermalijn in Heesch een regulier basisschool, ze zit in groep 6. Kyara volgt haar eigen leerlijn binnen de klas. Ze heeft vriendjes en vriendinnen en wordt volledig geaccepteerd. Haar klasgenootjes vinden Kyara heel normaal, niet standaard want ze houden rekening met haar maar wel normaal. Op deze school werkt het prima omdat de leerkrachten en Iber dit samen met ouders mogelijk maken, ze hebben een gezamelijk doel en een open communicatie. Er is overleg en bijstelling daar waar nodig. Kyara mag zijn wie ze is. Ik begeleid Kyara een aantal momenten per week, ik help met de gym en we doen aan bewegend leren, een vorm die heel goed werkt voor kyara. 

Blij dat ik hier onderdeel van uit maak!