Zorg in de klas

25-03-2019

Even voorstellen! 

Deze knapperd heet Jelle en is al 6 jaar hij  zit in groep 2 van een reguliere basisschool. Hij gaat volgend jaar naar groep 3. Ik begeleid Jelle door de  dag heen.  Dit betekent dat ik werkjes aanpas zodat Jelle ze kan maken. Ik zorg dat er een direct lijntje is eigenlijk ben ik een soort van bruggetje, een bruggetje dat jelle  nodig heeft om goed te leren. Jelle leert anders en wat langzamer dit vraagt dus ook een andere aanpak,  vanuit een ander invalshoek.  Met behulp van verschillende methodes  en goed overleg met school familie en logopedie  maken we inclusief onderwijs mogelijk. Jelle is erg happy op deze school, hij heeft vriendjes en vriendinnetjes uit zijn wijk en zit fijn bij zijn zus en broertje op school. Hij leert veel van zijn klasgenoten, en andersom!

mooi toch!